Info

Træfældning.

Vi fælder alle former for træer. Kontakt os for et uforpligtet tilbud. Tit kan en mail med nogle gode billeder af træet og bygningerne omkring træet/træerne, være nok til at man kan skønne en cirka pris.

Med mere end 15 års erfaring, er vi klar til din udfordring.

Vi er certificeret og fuldt forsikret.

 

Brænde

Alt det træ vi fælder i løbet af sæsonen, laver vi til brænde, som vi sælger i løsvægt eller bigbags. Kontakt os for nærmere information.

 

Savværk

Vi har et mobilt savværk hvor vi laver planker, kalmerbrædder, hegnspæle og mange andre sjove opgaver. Vi kan tilbyde, når vi har fældet et træ for dig, at der laves planker eller det du ønsker, ud af træet.

 

Ny anlæg

Vi har gennem årene lavet mange anlægsarbejder, af forskellige størrelser. I maskinparken har vi de maskine det kræver at anlægge haver, lave udgravninger til fundamenter, brolægningsarbejdet og kloak.

De sidste to sæsoner har vi ny anlagt flere haver for privatpersoner i nybyggede huse. Her laver vi en total entreprise med brolægning, græsplæne, beplantning og hegn. Vores erfaring er, når vi står for hele opgaven, sparer kunden tid og penge, og vi slutter med et godt resultat.

 

Plantning

tekst kommer

Knusning/slåning

Vi knuser træer og buske op til 10cm i diameter, på skråninger og i vådområder. Slåning af vådområder og skråninger .

 

Alléer/ styning

Gennem årene har vi stynet mange alléer, og har derfor stor erfaring med dette. Det kan være et stort skridt at beslutte sig for at få stynet sin allé. Vi har flere referencer hvor vi kan tage ud og kigge, så I får en god fornemmelse af hvordan Jeres allé kommer til at se ud.

Naturpleje

I naturpleje laver vi bekæmpelse af invasive arter (Bjørneklo). Vi har maskine til at slå, sprøjte, og sætte dyrehegn.

 

Vildtpleje

tekst kommer...

Naturleg

Vi laver simple naturlegepladser hvor børn får mulighed for at bruge fantasien, motorikken og fysikken, til både institutioner og private. Har du specifikke ønsker, eller skal vi komme med ideerne til dit område, er du velkommen til at kontakte os.

 

Adresse: Lindehøj, Tørslevvej 41, 3630 Jægerspris

 

Telefon: 23392964

 

Mail: info@dyrogskov.dk

 

Cvr nr.: 38223240

copyright@2016 Dyr & Skov Aps